Pre našich zákazníkov importujeme agroplodiny z celého sveta, zabezpečíme colné odbavenie a dodávku priamo na miesto určenia.